Fosforanowanie manganowe bardzo dobrze zastępuję tradycyjne czernienie czyli oksydację, a przy tym posiada zdecydowanie lepsze właściwości.

Podstawowe zastosowanie powłok fosforanowych:

  • ochrona czasowa wyrobów na okres transportu, magazynowania oraz eksploatacji,
  • jako warstwa poprawiająca odporność korozyjną,
  • jako warstwa podkładowa pod powłoki malarskie, zwiększająca przyczepność powłok lakierowanych,
  • jako warstwa ułatwiająca obróbkę plastyczną metali na zimno – przyciąganie, wyciskanie, tłoczenie,
  • jako warstwa przeciw cierna, zmniejszająca współczynnik tarcia i zużycia części współpracujących w warunkach tarcia ślizgowego,
  • jako warstwa izolująca stosowana do celów elektrotechnicznych.

Powłoka fosforanowa jest odporna na działanie wysokich temperatur.

Od powłoki fosforanowo-manganowej stosowanej jako warstwa przeciwcierna wymagana jest przede wszystkim odpowiednia tekstura i struktura krystaliczna. Spowodowane to jest bardzo małą tolerancją wymiarową obrabianych części, często rzędu kilku czy nawet kilkunastu mikrometrów.

Nasza linia galwaniczna jest przystosowana do dużych serii. Proces fosforanowania manganowego prowadzimy w oparciu o technologię firmy Chemetall (BASF Group). Detale obrabiamy w bębnach lub na zawieszkach.

Maksymalne wymiary detali to 2000x500x600 mm ( długość x szerokość x wysokość). Maksymalna waga wsadu to 200 kg.