Fosforowanie manganowe

Fosforowanie manganowe

Fosforanowanie manganowe bardzo dobrze zastępuję tradycyjne czernienie czyli oksydację, a przy tym posiada zdecydowanie lepsze właściwości.

Fosforowanie stali to proces chemiczny, w którym powierzchnia stali jest nasycona fosforem poprzez działanie gazów lub płynnych związków fosforu na jej powierzchnię. Proces ten ma na celu poprawę właściwości powierzchniowych stali, takich jak odporność na korozję, hartowność i właściwości tribologiczne (czyli związane z tarcie i zużyciem).

Podstawowe zastosowanie powłok fosforanowych:

 • ochrona czasowa wyrobów na okres transportu, magazynowania oraz eksploatacji,
 • jako warstwa poprawiająca odporność korozyjną,
 • jako warstwa podkładowa pod powłoki malarskie, zwiększająca przyczepność powłok lakierowanych,
 • jako warstwa ułatwiająca obróbkę plastyczną metali na zimno – przyciąganie, wyciskanie, tłoczenie,
 • jako warstwa przeciw cierna, zmniejszająca współczynnik tarcia i zużycia części współpracujących w warunkach tarcia ślizgowego,
 • jako warstwa izolująca stosowana do celów elektrotechnicznych.
 • Maksymalne wymiary detali to 2000x500x600 mm ( długość x szerokość x wysokość).
 • Maksymalna waga wsadu to 250 kg.

  Twoje Dane:

  Dane produktu

  Dokładny opis zamawianej usługi

  Załączniki

  Zdjęcia Produktu

  Firma Galvanica oferuje usługę fosforanowania manganowego, która ma wiele zastosowań.

  Powłoki fosforanowe są stosowane do:

  1. Tymczasowej ochrony produktów podczas transportu, magazynowania i eksploatacji.
  2. Jako warstwa poprawiająca odporność na korozję.
  3. Jako warstwa podkładowa pod powłoki malarskie, zwiększająca przyczepność powłok lakierowanych.
  4. Jako warstwa ułatwiająca obróbkę plastyczną metali na zimno, taką jak przyciąganie, wyciskanie, tłoczenie.
  5. Jako warstwa przeciwcierne, zmniejszająca współczynnik tarcia i zużycie części współpracujących w warunkach tarcia ślizgowego.
  6. Jako warstwa izolująca stosowana do celów elektrotechnicznych.

  Fosforanowanie manganowe jest szczególnie skuteczne jako zamiennik dla tradycyjnego czernienia, czyli oksydacji, oferując lepsze właściwości.

  Istnieją różne metody fosforowania stali, ale ogólnie polegają one na wprowadzeniu fosforu w warstwę powierzchniową stali. Proces ten może być realizowany w wysokiej temperaturze lub w procesie niskotemperaturowym. Jedną z metod jest np. fosforowanie w gazie lub proszku fosforowym w temperaturze około 850-950°C. Inne metody mogą obejmować zanurzanie stali w ciekłych związkach fosforu lub używanie specjalnych plazmowych lub chemicznych reakcji do wprowadzenia fosforu w powierzchnię stali.

  Główne korzyści z fosforowania stali obejmują poprawę odporności na korozję, zwiększenie twardości powierzchniowej, poprawę właściwości smarowania oraz inne pożądane cechy. Jednak proces ten może również wpływać na pewne właściwości stali, takie jak jej plastyczność i wytrzymałość, dlatego konieczne jest dokładne dostosowanie procesu fosforowania do konkretnej aplikacji i wymagań.

  Warto zaznaczyć, że techniki i procedury stosowane w przemyśle mogą się zmieniać wraz z postępem technologicznym, więc zawsze warto pozyskiwać najnowsze informacje od specjalistów lub dostawców materiałów.