AUTOMATYCZE LINIE GALWANICZNE

Do wykonania naszych usług wykorzystujemy w pełni automatyczną linię galwaniczną, zaprojektowaną i wyprodukowaną przez firmę DEWE BRÜNOFIX z Niemiec. Linia jest fabrycznie przystosowana do dwóch procesów obróbki powierzchni: fosforanowania i czernienia.

PANELE ULTRADŹWIEKOWE

Rosnące wymagania odnośnie czystości powierzchni w przemyśle spowodowały, że zmieniliśmy technologię czyszczenia. W styczniu 2013 r. do linii technologicznej wbudowane zostały panele ultradźwiękowe firmy ULTROT, które zostały zamocowane w jednej z wanien. Uruchomiony został proces odłuszczania z zastosowaniem ultradźwięków.

Generator elektroniczny wytwarza drgania elektryczne, które w przetworniku piezoelektrycznym zamieniane są na ultradźwięki. Ultradźwięki są to fale dźwiękowe o częstotliwości powyżej 16kHz, niesłyszalne dla ludzkiego ucha ( podczas pracy myjki ultradźwiękowej słychać różne dźwięki harmoniczne).

Ultradźwięki powodują w cieczy wiatr akustyczny, ciśnienie promieniowania oraz kawitację. Kawitacja polega na powstawaniu w cieczy bardzo małych, drobnych pęcherzyków próżniowych, ich pulsowaniu i implozji, co powoduje miejscowe ciśnienie nawet kilku tysięcy atmosfer. Choć kawitacja powodowana przez ultradźwięki oddziałuje intensywnie, to nie powoduje ona żadnych uszkodzeń na delikatnych lub skomplikowanych elementach.

W jednym centymetrze sześciennym w czasie 1 sekundy powstają miliony fal uderzeniowych, które odrywają od powierzchni przywarte do niej cząsteczki zanieczyszczeń.

STACJA WODY DEMI

Dbając o środowisko w 2013 roku zakupiliśmy stację do uzdatniania wody.

Demineralizacja wody pozwala na osiągnięcie możliwie najczystszej wody w sensie fizyko-chemicznym.

• półautomatyczną stację DEMI (regeneracja stacji przebiega automatycznie lecz jej zainicjowanie wymaga ingerencji obsługi),
• w pełni automatyczną stację DEMI (stacja sama decyduje o regeneracji, przeprowadza regenerację automatycznie, potwierdza skuteczność przeprowadzenia regeneracji oraz załącza urządzenie na powrót do pracy,