Proces galwanizacji jest stosowany głównie w celu zapewnienia ochrony przed korozją i przedłużenia trwałości elementów. W przypadku systemów kanalizacji deszczowej, systemów oczyszczania ścieków oraz separatorów tłuszczu i ropopochodnych, zwykle stosuje się metody ochrony przed korozją, takie jak powłoki antykorozyjne, ocynkowanie lub powłoki ze stali nierdzewnej.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku większości systemów kanalizacji deszczowej, systemów oczyszczania ścieków oraz separatorów tłuszczu i ropopochodnych, stosowane są przede wszystkim materiały odporne na korozję, takie jak tworzywa sztuczne, beton lub stopy metali nierdzewnych. W przypadku stali, może być stosowane ocynkowanie lub powłoka antykorozyjna w celu ochrony przed korozją, ale proces galwanizacji nie jest powszechnie stosowany w tych systemach.

Ważne jest, aby w przypadku konkretnego projektu lub aplikacji skonsultować się z odpowiednimi specjalistami lub dostawcami, aby określić najodpowiedniejsze metody ochrony przed korozją dla danych elementów systemów kanalizacji deszczowej, systemów oczyszczania ścieków oraz separatorów tłuszczu i ropopochodnych.

Klapy zwrotne i zawory zwrotne – zabezpieczanie przed korozją

W systemach kanalizacyjnych stosuje się klapy zwrotne i zawory zwrotne w celu kontrolowania przepływu medium (wody, ścieków) w odpowiednim kierunku i zapobiegania cofaniu się tych substancji wstecz. Oba elementy mają różne zastosowania i są zbudowane w nieco inny sposób.

Klapy zwrotne:
Klapy zwrotne są stosowane w systemach kanalizacyjnych, aby zapewnić jednokierunkowy przepływ medium. Zapobiegają one cofaniu się wody, ścieków lub gazów wstecz, co może prowadzić do niepożądanych skutków, takich jak powroty zanieczyszczeń do sieci kanalizacyjnej lub zalanie pomieszczeń.

Budowa klapy zwrotnej może różnić się w zależności od rodzaju i zastosowania, ale ogólnie składa się z następujących elementów:

  • Korpus: Metalowa lub tworzywowa obudowa zawierająca wewnętrzne elementy klapy.
  • Klapa: Element, który otwiera się w jednym kierunku pod wpływem przepływu medium i zamyka się, aby uniemożliwić cofanie się substancji wstecz. Może to być element ruchomy, taki jak płytka lub membrana, lub wykorzystywać działanie sił grawitacyjnych.
  • Mechanizm sprężynowy: Niektóre klapy zwrotne wykorzystują sprężyny lub ciężarki do zapewnienia pewnego stopnia siły zamykania.
  • Proces galwanizacji nie jest typowo stosowany na elementach klapy zwrotnej. W przypadku klapy zwrotnej metalowe elementy mogą być ocynkowane lub pokryte powłoką antykorozyjną w celu ochrony przed korozją. Natomiast dla elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, proces galwanizacji nie jest zwykle stosowany, ponieważ nie są one podatne na korozję.

Zawory zwrotne:
Zawory zwrotne są stosowane w systemach kanalizacyjnych do regulacji przepływu i zapobiegania cofaniu się medium wstecz. Są one bardziej złożone w budowie niż klapy zwrotne i umożliwiają bardziej precyzyjną kontrolę przepływu.

Zawory zwrotne składają się z różnych elementów, w tym:

  • Korpus: Metalowa obudowa zawierająca wewnętrzne elementy zaworu.
  • Tłoczek lub dysza: Element odpowiedzialny za regulację przepływu. Może być sterowany manualnie lub automatycznie.
  • Uszczelnienia: Elementy zapewniające szczelność połączeń wewnętrznych.

W przypadku elementów metalowych zaworów zwrotnych, mogą być poddane procesowi galwanizacji w celu zapewnienia ochrony przed korozją. Galwanizacja jest techniką elektrochemiczną, która polega na pokryciu elementu metalowym płaszczem metalu ochronnego. Proces ten obejmuje zanurzenie elementu w roztworze elektrolitu, który zawiera odpowiedni metal ochronny, np. cynk, chrom lub niklowanie.

Podczas procesu galwanizacji, element metalowy pełni rolę anody, a metal ochronny jest katodą. Przez zastosowanie prądu elektrycznego, jony metalu ochronnego są przyciągane do powierzchni elementu metalowego, tworząc równomierną warstwę ochronną. Ta warstwa metalu ochronnego zapewnia ochronę przed korozją i poprawia trwałość elementu.

Proces galwanizacji może być stosowany na różnych częściach zaworów zwrotnych, takich jak korpus, tłoczek czy elementy uszczelniające, w zależności od konstrukcji i wymagań ochronnych. Jednak nie wszystkie elementy zaworów muszą być poddawane galwanizacji, a wybór odpowiednich metod ochrony przed korozją zależy od rodzaju medium, warunków środowiskowych oraz wymagań projektowych i norm.

Warto jednak zauważyć, że w niektórych przypadkach może być preferowane zastosowanie innych metod ochrony przed korozją dla elementów systemów kanalizacyjnych, takich jak powłoki antykorozyjne lub pokrycie powłoką ze stali nierdzewnej, szczególnie jeśli są one bardziej efektywne lub bardziej odpowiednie dla danego zastosowania.

Jakie elementy zbiorników przeciwpożarowych należy poddać galwanizacji

W przypadku zbiorników przeciwpożarowych, które są zwykle wykonane z metalu, istnieje kilka elementów, które mogą być poddane procesowi galwanizacji w celu ochrony przed korozją. Oto kilka przykładów:

  • Korpus zbiornika: Główna obudowa zbiornika, która przechowuje wodę lub inne środki gaśnicze, może być poddana procesowi galwanizacji. Powłoka galwaniczna, na przykład cynkowa, może być stosowana na zewnętrznej powierzchni korpusu w celu zapewnienia ochrony przed korozją atmosferyczną.
  • Elementy montażowe: Elementy takie jak śruby, nakrętki, haczyki, uchwyty i inne elementy montażowe, które są wykorzystywane do połączenia różnych części zbiornika, mogą być również poddane galwanizacji. Ochrona przed korozją tych elementów jest ważna, aby zapewnić trwałość i integralność zbiornika przeciwpożarowego.
  • Elementy rur i przewodów: Jeśli zbiornik przeciwpożarowy ma rury lub przewody, które łączą go z systemem hydrantowym lub innymi urządzeniami, elementy te mogą być również poddane procesowi galwanizacji. Powłoka galwaniczna może być stosowana na zewnętrznych powierzchniach rur i przewodów w celu ochrony przed korozją.

Warto zauważyć, że wybór elementów do galwanizacji zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj metalu użytego do budowy zbiornika, warunki środowiskowe, wymagania normowe i budżet. Należy skonsultować się z odpowiednimi specjalistami lub dostawcami, aby dokładnie określić, które elementy zbiornika przeciwpożarowego należy poddać procesowi galwanizacji w konkretnym przypadku.